Vizyon&Misyon

Bir ülkenin gelişimi için en önemli olan şey onun dilini, kültürünü ve edebiyatını öğrenmektir. 90'lı yıllardan bu yana Orta Asya Türk Devletlerinin dış dünyaya açılımı, bizim bu dünya içindeki devletlerin dilini ve edebiyatlarını öğrenme ve tanıma zaruriyetini doğurmuştur. Bunun yerine getirilmesinde temel olan şey ise bu devletlerin dillerinin, edebiyatlarınn ve kültürlerinin öğrenilmesidir. Bu anlamda, Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bu görevi yerine getirmek için kurulmuş bir bölümdür. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümündeki öğrencilerinin eğitimleri işte bu çerçevededir. Ortak ulusal ve kültürel değerlerin ortaya çıkarılması, öğrenilmesi ve paylaşımı, Türk dünyasının birbirine yaklaştırılmasında büyük bir etkendir. Bu çerçevede, bölümün amaçları şu şekilde belirlenmiştir:
Türk Dünyasının dili ve edebiyatı ile ilgili meseleler üzerinde öğrencilere donanımlı şekilde bilgi kazandırmak ve Türk kültürüne karşı bilinçli bir yaklaşım geliştirmesini sağlamak;
Ögrencileri bilimsel platformda bireysel araştırmaya teşvik etmek, Türkçenin güncel meseleleri üzerinde düsünüp fikir üretmelerini sağlamak ve onları bu sorunlara yaklaştırmak;
Eski Türkçeden bu yana Türkçenin geçirdiği evreleri tanıtmak, eski ve çağdaş Türk Lehçelerinin mukayeseli öğretimi yoluyla bu lehçelerin dilbilimsel meseleleriyle öğrencileri yüz yüze getirmek ve onların belirli bir bilgi seviyesine erişmelerini sağlamak;
Öğrencilerin 5 lehçe bazında branşlaşmasına önem vererek onları, bireysel olarak, ilgili her bir lehçede çeviriler ve araştırmalar yapacak düzeye getirmek.
>