Tanıtım

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü, 1993-1994 Eğitim-Öğretim Yılında öğretime başlamıştır. Bölümün amacı, Türk Dünyasının dili ve edebiyatı ile ilgili konular üzerinde öğrencilere derin ve kapsamlı bilgiler kazandırmak ve Türk kültürüne karşı bilinçli bir yaklaşım geliştirmelerini sağlayarak onları, bilimsel platformda bireysel araştırmaya yöneltmektir. Ayrıca, öğrencileri Türkçenin güncel konuları üzerinde yeni kavrayış ve anlayışlar geliştirmeleri bağlamında destekleyerek, eski Türkçeden bu yana Türkçenin geçirdiği evreleri tanıtıp, eski ve çağdaş Türk lehçelerinin karşılaştırmalı öğretimi yoluyla bu lehçelerin dilbilimsel konuları ile onları yüz yüze getirmek ve beş lehçe bazında uzmanlaşmalarını sağlamaktır.

Öğrencileri, ilgili her bir lehçede çeviriler ve araştırmalar yapacak düzeye getirmek de bölümün amaçları arasındadır.

Bölüm mezunları, Türkolog olarak Türk dünyası ile ilgili konularda TRT'de ya da diğer görsel ve yazılı medya kuruluşlarında ve özel şirketlerde branşlaştıkları lehçelere göre iş bulabilmektedirler. Eğitim aldıkları Rusça ile özel şirketlerde ve turizm sektöründe iş bulma olanağına sahip olup, yabancı dil öğretimi yapan kuruluşlarda da görev alabilmekte, çevirmenlik yapabilmektedirler. Ayrıca bölümde edindikleri bilgi donanımları sayesinde Orta Asya ülkelerinde de çalışabilmektedirler.

Akademik Personel
İdari Personel
Öğrenciler İçin
İletişim
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü
48170 Kötekli/Muğla
Phone. +90 252 211 1464
Yukarı Çık