Akademik Personel

İsmail DOĞAN
Prof.Dr.
Fatma ŞAHAN GÜNEY
Doç.Dr.
Ekrem AYAN
Doç.Dr.
Bölüm Başkan Yardımcısı
Kenan KOÇ
Doç.Dr.
Ali Abbas ÇINAR
Doktor Öğretim Üyesi
Hayati YILMAZ
Doktor Öğretim Üyesi
Gülsine UZUN
Doktor Öğretim Üyesi
İsmail Turan KALLİMCİ
Doktor Öğretim Üyesi
Zeynep YILDIRIM
Doktor Öğretim Üyesi
Bölüm Başkan Yardımcısı
Tuğba SARIKAYA
Araştırma Görevlisi
35. madde görevli
Cennet EKİCİ
Araştırma Görevlisi
35. madde görevli
Betül ÖZKARA
Araştırma Görevlisi